Professionaalset kereremonti on peaaegu võimatu kujutada ette ilma värvimiseta.

Professionaalset kereremonti on peaaegu võimatu kujutada ette ilma värvimiseta. Auto värvimine on minu mõiste järgi väga oluline ja võib-olla ka peamine töö kere remontimisel. Kui eeldada, et auto on saanud tühiseid kerekahjustusi, mis ei ole seotud kere geomeetria rikkumisega, ja saabub remonti, siis reeglina seda veidi rihitakse ning seejärel hakatakse tegema ettevalmistust värvimiseks ja juba pärast teostama värvimist.
Sellesse silmapaistmatusse sõnasse “värvimine” on pandud kui mitte kogu kere remont, siis vähemalt selle tohutu osa.

Kujutage endale ette, et selleks, et teostada ühe või mitme detaili värvimist, ja seda enam värvida kogu autot kõrgel tasemel, on vaja teostada järgmisi tegevusi: Pesta auto. Reeglina 90% remonti saabuvatest autodest vajavad vähemalt parandatavate ja nendega külgnevate detailide pesemist. Monteerida auto lahti värvimise jaoks. Sellest sõltub kas detail hakkab nägema välja ilus isegi ideaalselt teostatud auto käimapuhumise korral.

Kõik külgeriputatavad detailid, nagu näiteks: laternad, käepidemed, molding´ud, tähed, antenn, pihustid, number, embleem jne tuleb eemaldada, detail peab jääma alasti nagu tehases. Kujutage ette, kui palju erinevaid automarke tuleb remontida ja kui palju on vaja teada nende ehitusest, selleks, et vähemalt monteerida lahti värvimise jaoks ilma millegi kahjustamata. Peale selle on vaja võtta ära sellised detailid nagu: kaitseraud, restid, uksed, kapotid, reeglina kõik uued kereelemendid või teise värviga värvitud elemendid, juhtmestiku, kui see segab.

Kui seda mitte teha, siis nendes kohtades, kus asuvad külgeriputatavad detailid, hakkab auto omama selgeid värvimismärke ja ettevalmistamise puudusi, mis viivad kas hilisema värvi kihistumiseni või käimapuhumiseni ja laki piiri äratulekuni külgeriputataval elemendil, uued detailid ei imbu värviga läbi igast küljest ning varsti roostetuvad. See on eriti tähtis värskete ja prestiižikate autode jaoks. Defektide kindlaksmääramine. Remonditaval piirkonnal või detailil on vaja viia läbi puuduste olemasolu kontrolli. Nendeks võib lugeda: rihitud alasid, kriimustusi, värvi killendeid, mõlke, värvi kihistumisi, roostet, katte helkasid, värvilaike, värvi paisumist või muid defekte lakil enesel või detailil. Sellest kui täpselt seda operatsiooni teostatakse sõltub suurel määral värvimiseks ettevalmistustööde teostatud tulemus. Kuna alguses kate, juhul, kui see pole rihitud või uus detail, omab läikepinda, milles peegelduvad läikel nähtavad puudused. Ettevalmistamise alustamisel defektsed alad reeglina matitakse smirgelpaberiga ja neid ei ole enam läikel näha, ning siin juba palju sõltub maalrist, sest ta juba peaks peamiselt kobamisi, silitades detaili käega tegema kindlaks puudused ettevalmistamise käigus, see aga nõuab palju töökogemust. Auto ettevalmistamine värvimiseks.

See protsess on värvimise üks võtmeetappe ning ma jaotan seda kaheks põhiosaks. Need on vormi andmine detailile ja viimistluse läbiviimine ettevalmistataval pinnal. Vormi antakse peamiselt pahtli ja vedela pahtliga ning viimistlust – pahtli ja krundi abil. Kasutatavate materjalide kvaliteedist ja õigest kasutamisest sõltub nii värvimise enese tulemus kui ka remonditava katte edasine seisukord. Selleks kui kiiresti ja õigesti need etapid läbitakse, sõltub peamiselt autoga töötamise kiirus.

Auto täiskleepimine värvimise jaoks. Kui viiakse läbi asjatundmatult, siis mõnikord viib parandamatute defektideni värvitaval pinnal, mida saab eemaldada ainult detailide ümbervärvimisega. Värvivalik. Viiakse läbi iga uue auto värvimise jaoks spetsiaalselt ja reeglina ei ole sarnane nende värvidega, mis olid valitud isegi sama margi autode jaoks. Arvan, et võib mitte veenda teid, et isegi ideaalse värvimise korral, kuid ebasobiva värviga, kogu töö oli tehtud lihtsalt asjata ja detail tuleb ümber värvida. See on värvimise teine võtmetapp. Töö, mis vajab tohutut jõudu ja kogemust. Arvutibaasis on umbes 6000 värviretsepti ja igaüks on omaette mõistatus, mille lahendamise kiirus sõltub peamiselt töökogemustest ja rakendatavast värvireast. Mõningaid värve ei ole võimalik valida “põkkvärvimiseks” ja siis on vaja värvida naaberdetaile “pihustamisega” ja see on peamiselt probleemi ainus õige lahendus.